Dyrektorskie dni wolne


 § 1
 
Na podstawie § 5 ust. 1Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz 1603) oraz § 5 Rozporządzenia MENiS z dnia18.04.2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz.432 z późn.zm.) oraz po zaopiniowaniu Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Prezydium Samorządu Uczniowskiego, zarządzam wykaz dni wolnych przypadających w roku szkolnym 2023/2024:

  1. 09.01.2024 – wtorek – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  2. 10.01.2024 – środa - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  3. 02.05.2024 – czwartek – przerwa majowa
  4. 07.05.2024 – wtorek – matura - język polski
  5. 08.05.2024 – środa – matura - matematyka
  6. 09.05.2024 – czwartek - matura - języki obce
  7. 31.05.2024 – piątek – dzień po Bożym Ciele
  8. 03.06.2024 – poniedziałek - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  9. 04.06.2024 – wtorek - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  10. 05.06.2024 – środa – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ferie zimowe: 29.01.2024 - 11.02.2024

Cytat dnia
0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli