technik żywienia i usług gastronomicznych

W klasie gastronomicznej nauczysz się przygotowania i wydawania dań, organizacji żywienia i usług gastronomicznych.

Egzamin HGT.02 w klasie 3:


Przygotowanie i wydawanie dań

Egzamin HGT.12 w klasie 5:


Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Nauczysz się:

 • Oceny jakości produktów;
 • Przechowywania żywności;
 • Przygotowania produktów i stanowiska pracy;
 • Obsługi sprzętu gastronomicznego;
 • Przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 • Wydawania dań;


Oceniania jakości żywności;

Planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;
Organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;
Wykonywania usług gastronomicznych;
Ekspedycji potraw i napojów
Miejsca pracy:

 • restauracje wolnostojące i przyhotelowe;
 • zakłady żywienia zbiorowego świadczące szeroki zakres usług;
 • inne podmioty świadczące usługi gastronomiczne z obsługą kelnerską stanowiące potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół.

Nasi nauczyciele

Jerry Bishop


Anna wydrowska 


 • organizowanie produkcji gastronomicznej,
 • podstawy żywienia,
 • podstawy gastronomii,
 • BHP w zakładach gastronomicznych,
 • przygotowanie potraw,
 • podstawy żywienia człowieka,
 • wyposażenie i magazynowanie w zakładach gastronomicznych,
 • przygotowywanie i podawanie dań,

lucyna grablowska


 • podstawy gastronomii,
 • planowanie żywienia,

Jerry Bishop

Jerry Bishop

jolanta hirsz


 • przygotowanie potraw,
 • przygotowanie i wydawanie dań,
 • prowadzenie usług gastronomicznych,
 • podstawy żywienia,
 • BHP w zakładach gastronomicznych,
 • planowanie żywienia,


Cytat dnia

"Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszym."

Brian Tracy

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli