school and education

Praktyki dla techników

KlasaPlanowane terminy praktyk 2021/2022
III TIp 03.11.2021-01.12.2021 (140 godzin - 4 tygodnie)
III TI 25.04.2022-24.05.2022 (140 godzin - 4 tygodnie)
III ŻGp 15.12.2021-21.01.2022 (140 godzin - 4 tygodnie)
III TGŻ 25.04.2022-24.05.2022 (140 godzin - 4 tygodnie)
III TAK 25.04.2022-24.05.2022 (140 godzin - 4 tygodnie)
III RAp 13.09.2021-08.10.2021 (140 godzin - 4 tygodnie)

Miejsce praktyk uczeń może wybrać sam lub przy pomocy szkoły. Jeżeli uczeń sam wybiera miejsce praktyk to zgłasza swój wybór do Kierownika Szkolenia Praktycznego 3 miesiące przed rozpoczęciem praktyk.
Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie tj. 140 godzin.

  • Szkoła podpisuje umowę o praktyczną naukę zawodu w formie praktyki zawodowej z zakładem pracy wybranym przez ucznia lub szkołę.
  • Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia dziennika praktyk, w którym odnotowują tematy prac i opisy wykonywanych czynności oraz liczbę godzin. Zapisy powinny być sprawdzane i potwierdzane przez osobę prowadzącą praktykę zawodową.
  • Praktykę uczniowie mogą odbywać w kraju lub zagranicą.
  • Po zakończeniu praktyk uczeń otrzymuje ocenę wystawioną przez zakład pracy, którą niezwłocznie oddaje do szkoły.
  • Uczniowie, którzy odbywają praktyki w zakładach gastronomicznych muszą posiadać aktualne książeczki zdrowia (dla sanepidu).

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!