przedmiotowe ocenianie

Technikum
Język polski
Historia  Religia


Szkoła branżowa
Język polski Historia Religia


Język angielski
Język niemiecki


Matematyka,  fizyka, biologia, chemia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa


Język kaszubski


Wychowanie fizyczne


Przedmioty informatyczne, graficzne i programistyczne


Przedmioty rolnicze, architektura krajobrazu


Przedmioty gastronomiczne


Cytat dnia
niż warunki czasu i życia”

Albert Camus

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli