nauczyciele i pracownicy

pracownicy1.jpg
„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”
–Paulo Coelho

Dyrekcja

Dyrektor

Kazimierz Klas

Wicedyrektor

Jolanta Recław

Kierownik szkolenia praktycznego

Lucyna Grablowska

INVOCATION DEI

„Mając na uwadze szlachetną postawę i dokonania rotmistrza Witolda Pileckiego, chcemy nie ustawać w pielęgnowaniu dobrego imienia szkoły.

Idee, którym był wierny rotmistrz, w tym przywiązanie do wartości, tradycji, miłość do Ojczyzny, praca na rzecz wspólnoty oraz gotowość poświęcenia dobra własnego i bliskich, uświadamiają nam głębokie przywiązanie i poszanowanie Witolda Pileckiego dla wartości narodowych."
Nauczyciele szkoly
NASZA MISJA
"Uroczyście postanawiamy przez rzetelną naukę i właściwą postawę odpowiedzialności, obowiązkowości i szacunku trwać w rozwijaniu dzieła Patrona i pamiętać o Jego wytrwałej służbie na rzecz obrony wolności oraz pielęgnowaniu wzorców, którym był wierny.”
Nauczyciel
Nauczane przedmioty
Kazimierz Klas
Dyrektor, Edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Recław
Wicedyrektor, Matematyka
Lucyna Grablowska
Kierownik Szkolenia Praktycznego, Przedmioty gastronomiczne
Pobłocka Katarzyna
Język polski
Lewicka-Wiktorek Anna
Język polski
Wilczewska Dorota
Język polski, Język kaszubski
Zwara Aleksandra
Język angielski
Harrington Monika
Język angielski
Koszołko Bogumiła
Język angielski
Jaworska Karolina
Język angielski
Melikstyan Karolina
Język niemiecki
Wiśniewski Krzysztof
Język niemiecki
Wiśniewska Joanna
Język niemiecki
Kaczorowska Krystyna
Historia, Historia i społeczeństwo, Historia i teraźniejszość
Krampa Katarzyna
Historia, Historia i społeczeństwo, Historia i teraźniejszość, Wiedza o społeczeństwie
Drewing Grażyna
Matematyka, Przedmioty graficzne
Walicka Dorota
Matematyka, Fizyka
Kuś Joanna
Biologia, Chemia, Geografia
Sikorski Marcin
Religia
Sapiński Jarosław
Wychowanie fizyczne
Walendziak Anna
Wychowanie fizyczne
Prabucki Adam
Wychowanie fizyczne
Hirsz Jolanta
Przedmioty gastronomiczne
Wydrowska Anna
Przedmioty gastronomiczne
Renata Leszczyńska
Przedmioty informatyczne i graficzne, Programowanie, Matematyka
Krawczak Przemysław
Przedmioty informatyczne
Schmidt Piotr
Przedmioty graficzne
Krauza Beata
Przedmioty informatyczne i graficzne
Piernicki Aleksander
Przedmioty informatyczne, Programowanie
Kalkowski Mateusz
Przedmioty informatyczne
Trepczyk Magdalena 
Przedmioty z zakresu architektury krajobrazu, Przedmioty rolnicze
Wójcikowska Natalia
Przedmioty z zakresu architektury krajobrazu, 
Sulik-Ostrowska Kamila
Przedmioty rolnicze, Geografia
Chochola Stefania
Przedmioty rolnicze
Karwat Iwona
Podstawy przedsiębiorczości, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Arytmetyka
Soliwoda Jerzy
Wychowanie fizyczne
Zalewska Katarzyna
Muzyka 
Kwidzyńska Katarzyna
Religia
Szczepkowska Ewelina
Pedagog
Kolka Ewa
Pedagog
Marzecki Łukasz
Psycholog

Z życia szkoły

Cytat dnia

"Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszym."

Brian Tracy

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli