school and education

Dni wolne

Zarządzenie nr 5/2021/2022 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie wykazu dni wolnych w roku szkolnym 2021/2022.

§ 1
Na podstawie § 5 ust. 1Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz 1603) oraz § 5 Rozporządzenia MENiS z dnia18.04.2002 roku w sprawi organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz.432 z późn.zm.), zarządzam wykaz dni wolnych przypadających w roku szkolnym 2021/2022:

  1. 15.10.2021 – piątek – dzień po Dniu Edukacji Narodowej
  2. 02.11.2021 – wtorek – dzień po Wszystkich Świętych
  3. 12.11.2021 – piątek – dzień po Narodowym Święcie Niepodległości
  4. 07.01.2022 – piątek – dzień po Święcie Trzech Króli
  5. 02.05.2022 –poniedziałek – dzień po Święcie Pracy
  6. 04.05.2022 – środa – matura - język polski
  7. 05.06.2022 – czwartek – matura - matematyka
  8. 06.05.2022 – piątek – matura- język angielski
  9. 17.06.2022 – piątek – dzień po Bożym Ciele
  10. 23.06.2022 – czwartek – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!