school and education

Stypendia

Stypendia w roku szkolnym 2017/2018 - kandydaci

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów (najwyższa średnia w szkole, z matura)
  KINGA WIERZBICKA - KL. III TI

 2. Stypendium Ministra Właściwego do SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA - (tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju)
  MICHAŁ WĘSORA - KL. IV TR
  ŁUKASZ NARLOCH - KL. IV TI

 3. Stypendium w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2018/2019
  KINGA WIERZBICKA - KL.III TI

 4. Nagroda Starosty Kartuskiego
  DAMIAN SZYMAŃSKI - KL. IV TI (absolwent z danego typu szkół z najwyższą średnią w szkole)
  - KL. IV TI/TR - (finaliści, laureaci konkursów na szczeblu krajowym)
  ŁUKASZ NARLOCH, MICHAŁ WĘSORA, PATRYK FRANKOWSKI, JAKUB PISKORSKI

  KLAUDIA DAMPC, KAMIL MIOTK, AGNIESZKA OKUNIEWSKA, PAULINA KUROWSKA, PAWEŁ WICKI, MATEUSZ POTRYKUS, BEATA NOWICKA, KORNELIA SKIERKA, OLIWIA WENTA, DEJWID ROSZKOWSKI, WIKTORIA SZKRZYPKOWSKA, KLAUDIA ZIEMAN, HANNA MAGRIAN, KLAUDIA RZESZEWICZ, SZYMON TREDER, ANTONI PRYCZKOWSKI - 16 osób - (uczniowie pobierający naukę j. kaszubskiego)

 5. "Poławiacze Pereł" (obóz letni - uzdolnieni, org UJ Kraków)
  KAMILA RICHERT - KL.II TCPG - (obóz naukowy nowych technologii/2 tyg)
  KINGA HALMAN - KL.II TZ i UG - (obóz liderów społecznych/1tydz.)
  DEJWID ROSZKOWSKI - KL.II TR - (obóz liderów społecznych/1tydz.)

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!