Praktyki dla techników

Klasa
Planowane terminy praktyk 2022/2023
III TIG
10.10.2022-07.11.2022 (140 godzin - 4 tygodnie)
III TŻA
12.09.2022-07.10.2022 (140 godzin - 4 tygodnie)
IV TIp
24.04.2023-23.05.2023 (140 godzin - 4 tygodnie)
IV ŻGp
24.04.2023-23.05.2023 (140 godzin - 4 tygodnie)
IV RAp
24.04.2023-23.05.2023 (140 godzin - 4 tygodnie)
Miejsce praktyk uczeń może wybrać sam lub przy pomocy szkoły. Jeżeli uczeń sam wybiera miejsce praktyk to zgłasza swój wybór do Kierownika Szkolenia Praktycznego 3 miesiące przed rozpoczęciem praktyk.
Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie tj. 140 godzin.
  • Szkoła podpisuje umowę o praktyczną naukę zawodu w formie praktyki zawodowej z zakładem pracy wybranym przez ucznia lub szkołę.
  • Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia dziennika praktyk, w którym odnotowują tematy prac i opisy wykonywanych czynności oraz liczbę godzin. Zapisy powinny być sprawdzane i potwierdzane przez osobę prowadzącą praktykę zawodową.
  • Praktykę uczniowie mogą odbywać w kraju lub zagranicą.
  • Po zakończeniu praktyk uczeń otrzymuje ocenę wystawioną przez zakład pracy, którą niezwłocznie oddaje do szkoły.
  • Uczniowie, którzy odbywają praktyki w zakładach gastronomicznych muszą posiadać aktualne książeczki zdrowia (dla sanepidu).
Cytat dnia

"Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszym."

Brian Tracy

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli