Erasmus+

Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie ogłasza nabór na staż zagraniczny w ramach projektu Erasmus+ dla uczniów klas technikum z branży informatycznej, graficznej, ogrodniczej i gastronomicznej oraz kucharze branżowej szkoły pierwszego stopnia. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie którzy ukończyli co najmniej II klasę, uzyskali w ostatnim roku co najmniej dobrą ocenę z zachowania, posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym i złożą wymagane dokumenty:

          a. Formularz rekrutacji
          b. Oświadczenie o posiadaniu dowodu osobistego lub paszportu
          c. Oświadczenie o posiadaniu karty EKUZ.


Terminy składania dokumentów (w sekretariacie) do 12.01.2024 do godz.12.00

Wnioski będą rozpatrywane przez powołaną Komisję w składzie:
Dyrektor/wicedyrektor, Kierownik Szkolenia Praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych, nauczyciel języków obcych.


Osoby niezakwalifikowane stanowią listę rezerwową uczestników.
W przypadku wyników ex aequo pierwszeństwo mają osoby, które:
a. nie brały udziału w wyjazdach na staż w ramach Erasmus+
b. mają wyższą ocenę zachowania
c. mają wyższą ocenę z przedmiotów zawodowych,
d. mają wyższą ocenę z języka angielskiego


Odwołanie od wyników naboru można składać do Dyrektora Szkoły w ciągu 2 dni od ich ogłoszenia.

Podanie nieprawdziwych danych w formularzu rekrutacji dyskwalifikuje kandydata z udziału w rekrutacji.

Warunki rekrutacji znajdują się w poniższych załącznikach.

Regulamin naboru:

Formularz rekrutacyjny:

Image
Cytat dnia

„Życie to młyńskie koło. Obraca się. Sztuka polega na tym, żeby zatykać nos, kiedy się jest pod wodą, i nie dostać zawrotu głowy, kiedy jest się na górze”

James Baldwin

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli