Dyrektorskie dni wolne

Zarządzenie nr 14/2023/2024 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie z dnia 20 września 2022 roku w sprawie wykazu dni wolnych w roku szkolnym 2023/2024.


 § 1
 
Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz 1603) oraz § 5 Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz.432 z późn.zm.) oraz po zaopiniowaniu Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Prezydium Samorządu Uczniowskiego, zarządzam wykaz dni wolnych przypadających w roku szkolnym 2023/2024:

  1. 09.01.2024 – wtorek – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  2. 10.01.2024 – środa - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  3. 02.05.2024 – czwartek – przerwa majowa
  4. 07.05.2024 – wtorek – matura - język polski
  5. 08.05.2024 – środa – matura - matematyka
  6. 09.05.2024 – czwartek - matura - języki obce
  7. 31.05.2024 – piątek – dzień po Bożym Ciele
  8. 03.06.2024 – poniedziałek - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  9. 04.06.2024 – wtorek - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  10. 13.06.2024 – czwartek – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ferie zimowe: 29.01.2024 - 11.02.2024

Cytat dnia

„Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli