technik informatyk


W klasie informatycznej uczymy się programowania, obsługi serwerów, zarządzania bazami danych, projektowania sieci, projektowania stron internetowych oraz eksploatacji i obsługi urządzeń domowych i peryferyjnych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, język
angielski
Nauczysz się:

 • Przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • Administrowania systemami operacyjnymi;
 • Serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 • Przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej; • Tworzenia i administrowania stronami internetowymi;
 • Tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • Programowania aplikacji internetowych;
 • Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.


Egzamin INF.02 w klasie 3:

z kwalifikacji:

"Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych"


Egzamin INF.03 w klasie 5:

z kwalifikacji:
 
"Tworzenie i administrowanie stronami i

aplikacjami internetowymi oraz bazami danych"

Miejsca pracy dla techników informatyków:

 • przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz inne urządzenia cyfrowe lub materiały eksploatacyjne;
 • przedsiębiorstwa handlowe, sprzedające sprzęt komputerowy oraz pozostałe urządzenia cyfrowe w sposób stacjonarny i on-line;
 • przedsiębiorstwa usługowe, zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonawstwem i administrowaniem sieci komputerowych;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
 • przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub on-line;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
 • przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz infrastrukturą sieciową;
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

 Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu informatyki

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności informatycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane podczas rekrutacji na punkty: 

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • matematyka
 • informatyka

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, język angielski

Nasi nauczyciele

Image

Jerry Bishop

Mateusz kalkowski


 • urządzenia techniki komputerowej,
 • pracownia urządzeń techniki komputerowej.

przemysław krawczak


 • systemy operacyjne,
 • serwerowe systemy operacyjne,
 • sieci komputerowe,
 • pracownia systemów operacyjnych,
 • pracownia serwerowych systemów operacyjnych,
 • pracownia sieci komputerowych.

renata leszczyńska


 • bazy danych,
 • programowanie aplikacji,
 • projektowanie stron internetowych,
 • pracowania baz danych,
 • pracowania stron internetowych,
 • pracowania programowania aplikacji.

aleksander piernicki


 • bazy danych,
 • programowanie aplikacji,
 • projektowanie stron internetowych,
 • pracowania baz danych,
 • pracowania stron internetowych,
 • pracowania programowania aplikacji.
Cytat dnia

„Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli