Uczniowie klasy II Technik Informatyk w Akademii Marynarki Wojennej!

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz studentów cywilnych z kraju i zagranicy. 100 lat tradycji, historii i wychowania na wartościach patriotycznych z nowoczesną bazą dydaktyczną i zapleczem wykwalifikowanej kadry akademickiej daje możliwości kształcenia najlepiej przygotowanych do służby oficerów MW. To był niezwykły dzień w murach AMW, mieliśmy okazję poćwiczyć na najnowocześniejszym i jednocześnie ciągle rozbudowywanym symulatorze mostka nawigacyjnego. Pobyt na Uczelni to również wizyta w najnowocześniejszych salach laboratoryjnych. Szczególną atrakcją była możliwość użycia broni na symulatorze. Dzisiejsza wizyta na Oksywiu zainspirowała młodych ludzi to podjęcia w przyszłości nauki na Akademii Marynarki Wojennej. Dziękujemy szczególnie Panu Bartoszowi Stefanik za poświęcony nam czas oraz świetną organizację oraz wszystkim zaangażowanym w nasz przyjazd. Dziękujemy i mamy cichą nadzieję na koleje wizyty!

Cytat dnia

„Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry”

Seneka

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli