technik Architektury krajobrazu

W klasie architektury nauczysz się projektowania, urządzania i pielęgnacji roślin i obiektów krajobrazu oraz projektowania, budowania oraz konserwacji obiektów architektury.

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Egzamin OGR.03 w klasie 3:

w kwalifikacji:

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Egzamin OGR.04 w klasie 5:

w kwalifikacji:

Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.
Nauczysz się:

 • Dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
 • Opracowania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu;
 • Urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu;


 • Dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni;
 • Opracowania projektów obiektów małej architektury krajobrazu;
 • Budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.
Miejsca pracy:
 • centra ogrodnicze;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją ogrodów i zieleni miejskiej oraz biura projektowo-wykonawcze;
 • placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody;
 • obiekty krajobrazowe;
 • przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się wykonywaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu (układaniem kostki, budową altan, pergoli, trejaży itd.);
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie. Budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu architektury krajobrazu

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane podczas rektutacji na punkty: 

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • matematyka
 • informatyka

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
 język angielski

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).
Praktyki powinny odbywać się w okresie wegetacji roślin.

Uczeń jest przygotowywany do uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, z późn. zm.). 

Nasi nauczyciele

Jerry Bishop

Magdalena trepczyk


 • urządzanie i pielęgnacja w architekturze krajobrazu,
 • obiekty małej architektury krajobrazu,
 • budowa i konserwacja w architekturze krajobrazu,
 • podstawy architektury krajobrazu,
 • rośliny ozdobne,
 • ochrona roślin.

Natalia Wójcikowska


 • projekty roślinne,
 • urządzanie i pielęgnacja w architekturze krajobrazu,
 • obiekty małej architektury krajobrazu,
 • projekty obiektów małej architektury krajobrazu.
Cytat dnia

„Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli