technik programista

W klasie programistycznej nauczysz się programowania w różnych językach np.  HTML, CSS, Java Script, SQL, PHP, C++, C#, JAVA, Python i innych
oraz administracji bazami danych, projektowania i kodowania stron internetowych oraz testowania aplikacji.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, język
angielski
Nauczysz się:
 • Tworzenia i administrowania stronami internetowymi;
 • Tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • Programowania aplikacji internetowych;
 • Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

 • Projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
 • Projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
 • Projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.


Egzamin INF.03 w klasie 3:

z kwalifikacji:

"Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych"

Egzamin INF.04 w klasie 5:

z kwalifikacji:

"Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji."

Miejsca pracy dla techników programistów:

 • przedsiębiorstwa usługowe, zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D;
 • przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz infrastrukturą sieciową;
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu programowania czy innych usług informatycznych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności informatycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane podczas rekrutacji na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • informatyka
 • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, język angielski

Nasi nauczyciele

renata leszczyńska


 • projektowanie oprogramowania,
 • pracownia programowania aplikacji internetowych,
 • pracownia programowania aplikacji desktopowych,
 • pracownia programowania aplikacji mobilnych,
 • pracownia zaawansowanych aplikacji webowych,

beata krauza


 • projektowanie stron internetowych,
 • pracownia stron internetowych.

Jerry Bishop

aleksander piernicki

 • bazy danych,
 • pracowania baz danych,
 • programowanie aplikacji desktopowych i
  mobilnych,

Mateusz kalkowski


 • BHP w informatyce.

Jerry Bishop

Cytat dnia

„Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli