technik grafiki i poligrafii cyfrowej


W klasie graficznej nauczysz się przygotowywania, wykonywania prac graficznych i publikacji cyfrowych oraz drukowania cyfrowego i obróbki druków.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski


Egzamin PGF.04 w klasie 3:


Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych


Egzamin PGF.05 w klasie 5:


Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Nauczysz się:

 • Przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
 • Opracowania publikacji i prac graficznych do druku;
 • Przygotowania publikacji elektronicznych.


 • ⇒ Drukowania cyfrowego;
 • Obróbki druków cyfrowych;
 • Planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej;
 • Drukowania i obróbki druków 3D.

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu grafiki i poligrafii cyfrowej
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy

Wiadomości i umiejętności z zakresu grafiki i poligrafii cyfrowej umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski 
 • język obcy wiodący
 • informatyka
 • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski

Miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa poligraficzne;
 • przedsiębiorstwa graficzne i fotograficzne;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się drukiem 3D;
 • studia fotograficzne;
 • przedsiębiorstwa reklamowe i poligraficzne.

Nasi nauczyciele

Jerry Bishop

piotr schmidt


 • podstawy projektowania publikacji,
 • drukowanie cyfrowe,
 • produkcja poligraficzna,
 • drukowanie 3D,
 • podstawy druku cyfrowego,

grażyna drewing


 • podstawy poligrafii,
 • podstawy projektowania graficznego,

Jerry Bishop

Jerry Bishop

beata krauza


 • podstawy projektowania publikacji,
 • podstawy publikacji,
 • projektowanie graficzne,
 • podstawy projektowania graficznego,
 • projektowanie publikacji,

anna lewicka-wiktorek


 • podstawy projektowania publikacji,
 • podstawy projektowania graficznego,
 • podstawy poligrafii,
Cytat dnia

„Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli