Szkoła Branżowa


Kształcimy w zawodzie kucharz, monter konstrukcji budowlanych oraz wielu innych zawodach
Nauka trwa 3 lata, uczniowie - młodociani pracownicy podpisują umowę z pracodawcą, w celu przygotowania zawodowego, u którego realizują zajęcia praktyczne.
Jako kucharz nauczysz się:

 •  Oceny jakości surowca;
 •  Przechowywania żywności;
 •  Przygotowania produktów i stanowiska pracy;
 •  Obsługi sprzętu gastronomicznego;
 •  Przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 •  Wydawania dań;


Jako monter konstrukcji budowlanych nauczysz się:

 •  Przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
 •  Montowania elementów konstrukcji budowlanych;
 •  Wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych.

W innych zawodach nauczymy cię tego co, ważne w twoim zawodzie.
Spis zawodów znajdziesz tutaj.


Zawód monter konstrukcji budowlanych:


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych:

Miejsca pracy:
Uczniów kończących ten kierunek czeka ciekawa praca oraz dalszy rozwój zawodowy w firmie np. FKP Pomieczyno.Klasa wielozawodowa:


W klasie wielozawodowej istnieje możliwość podjęcia nauki w wybranym przez ucznia zawodzie zgodnym z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy. Uczeń podpisuje umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą w wybranym przez siebie zawodzie. LISTA PRACODAWCÓW.


Zawód kucharz:


"Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
"

Miejsca pracy:
restauracje wolnostojące i przyhotelowe, zakłady żywienia zbiorowego świadczące szeroki zakres usług, inne podmioty świadczące usługi gastronomiczne z obsługą kelnerską stanowiące potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół.Dodatkowe umiejętności zawodowe

Profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy)

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy) uczeń powinien być przygotowany do:

 • dobierania odpowiednich gatunków kawy;
 • przygotowania różnych rodzajów kawy;
 • przygotowania dekoracji kawy.Rzeźbienie w owocach i warzywach (carving)

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności rzeźbienie w owocach i warzywach (carving) uczeń powinien być przygotowany do:

 • projektowania i wykonywania rzeźb w owocach i warzywach;
 • projektowania dekoracji potraw;
 • wykonania dekoracji stołu.
LUCYNA GRABLOWSKA
LUCYNA GRABLOWSKAKierownik szkolenia praktycznegolucyna.grablowska@pzsprzodkowo.pl
Numer kontaktowy: (58) 681-96-95
Cytat dnia

„Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli