Erasmus+ JOBSHADOWING

Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie ogłasza nabór nauczycieli na jobshadowing w ramach projektu Erasmus+.

          a. Formularz rekrutacji
          b. Oświadczenie o posiadaniu dowodu osobistego lub paszportu
          c. Oświadczenie o posiadaniu karty EKUZ.


Terminy składania dokumentów (w sekretariacie) do 12.01.2024 do godz.12.00

Wnioski będą rozpatrywane przez powołaną Komisję w składzie:
Dyrektor/wicedyrektor, Kierownik Szkolenia Praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych, nauczyciel języków obcych.


Osoby niezakwalifikowane stanowią listę rezerwową uczestników.
W przypadku wyników ex aequo pierwszeństwo mają osoby, które:
a. nie brały udziału w wyjazdach na staż w ramach Erasmus+
b. mają dłuższy staż pracy


Odwołanie od wyników naboru można składać do Dyrektora Szkoły w ciągu 2 dni od ich ogłoszenia.

Podanie nieprawdziwych danych w formularzu rekrutacji dyskwalifikuje kandydata z udziału w rekrutacji.

Warunki rekrutacji znajdują się w poniższych załącznikach.

Regulamin naboru:

Formularz rekrutacyjny:

Image
Cytat dnia

„Mądrość to córka doświadczenia”

Leonardo da Vinci

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli